1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

e-signatura

Pokiw za posrědkowanje přez E-Mail

Elektroniski puć za posrědkowanje přez tu mjenowanu/e e-mail-adresa/y słuža jenož za to, posrědkować zdźělenki kotriž njepotrjebuja wěstu formu. W prawniskich naležnosćach njeje tuž móžno posrědkować na tutym puću předewšěm spisy, zdźělenki abo druhe zapósłanja k jednanjam kotrež wisaja na sudnistwje abo su wotpoladane wisać na sudnistwje, dokelž identita wotpósłarja njeje zawěsćena.

Pokiw za posrědkowanje přez EGVP

Přez E-Mail žadyn přistup za elektronisce signowane a za zaklučowane elektroniske zdźělenki; bliše informacije k elektroniskej komunikaciji ze sakskimi sudnistwami a justicnymi zarjadami namakajće pod https://www.justiz.sachsen.de/E-Kommunikation.

Marginalspalte

© Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen