1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

kompetency (přisłušnosće)

Kompetency Sakskeho wustawoweho sudnistwa wuchadźeja hłownje z artikla 81 wotst. 1 wustawy Swobodneho stata Sakskeje.

Po tym rozsudźi sudnistwo

1. wo wułožowanju sakskeje wustawy při zwadach wo wobjimje prawow a winowatosćow wyšeho statneho organa abo dalšich wobdźělenych, kotrymž přiznawa so přez wustawu abo jednanski porjad krajneho sejma abo statneho knježerstwa swójska kompetenca, na próstwu wyšeho statneho organa abo dalšich wobdźělenych (čo. 1) – t. mj. jednanje wo zwadach organow;

2. při dwělach abo njepřezjednosći měnjenjow nastupajo zjednoćomnosće krajneho prawa ze sakskej wustawu na próstwu štwórćiny čłonow krajneho sejma abo na próstwu statneho knježerstwa (čo. 2) – t. mj. abstraktna kontrola normow;

3. wo zjednoćomnosći krajneho zakonja ze sakskej wustawu, po tym zo je sudnistwo jednanje wotpowědnje artiklej 100 wotst. 1 Zakładneho zakonja wusadźiło (čo. 3) – t. mj. konkretna kontrola normow;

4. wo wustawowych skóržbach, kotrež smědźa so wot kóždeje wosoby zapodać, kotraž čuje so w jednym ze swojich w sakskej wustawje zapisanych zakładnych prawow (artikle 4, 14 do 38, 41, 78, 91, 102, 105 a 107) přez zjawnu móc zranjena (čo. 4).

5. Wustawowe sudnistwo rozsudźi wyše toho w dalšich, jemu přez wustawu připokazanych naležnosćach (artikl 81 wotst. 1 čo. 5 sakskeje wustawy). K tomu słušeja rozsudy we wólbopruwowanskich jednanjach (artikl 45 wotst. 2 sakskeje wustawy) kaž tež jednanja nastupace dowolenje ludowych próstwow (artikl 71  wotst. 2 sakskeje wustawy) a změnow wustawy (artikl 74 wotst. 1 sakskeje wustawy), rozsudy wo próstwach komunalnych nošerjow samozarjadnistwa wo zwěsćenje, hač zrani zakoń postajenja artikla 82 wotst. 2 abo artikla 84 do 89 sakskeje wustawy (artikl 90 sakskeje wustawy – t. mj. kontrola normow na komunalnu próstwu), kaž tež wo próstwach wo woteznaće mandata abo zastojnstwa čłonam krajneho sejma abo statneho knježerstwa (artikl 118 sakskeje wustawy).

6. Skónčnje je Wustawowe sudnistwo k rozsudam wo dalšich, jemu přez zakoń připokazanych naležnosćach powołane. Tajke připokazanja namakamy mjez druhim w zakonju wo ludowej próstwje, ludowym požadanju a ludowym rozsudźe(hlej §§ 12, 23, 44).

Marginalspalte

© Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen