1. Navigation
 2. Inhalt
 3. Herausgeber
Inhalt

čłonojo

čłonojo Wustawoweho sudnistwa Swobodneho stata Sakskeje (bjez zastupjerjow)

čłonojo Wustawoweho sudnistwa Swobodneho stata Sakskeje (bjez zastupjerjow)
(© fotograf: Ingo Jung)

Tuchwilu přisłušeja Sakskemu wustawowemu sudnistwu:
 
Powołanscy sudnicy:

 • prezident Sakskeho wustawoweho sudnistwa dr. Matthias Grünberg (wiceprezident Sakskeho Wyšeho zarjadniskeho sudnistwa)
 • wiceprezident Sakskeho wustawoweho sudnistwa dr. Andreas Wahl (předsydowacy sudnik na Sakskim krajnym socialnym sudnistwje)
 • Simone Herberger (předsydowaca sudnica na krajnym sudnistwje w Kamjenicach)
 • prof. dr. Markus Jäger (sudnik na Zwjazkowym sudnistwje)
 • Dirk Kirst (prezident Sakskeho krajneho dźěłoweho sudnistwa)

Dalši čłonojo:

 • prof. dr. Elisa Hoven (uniwersitna profesorka)
 • Klaus Schurig (Wyši krajny cyrkwinski rada)
 • Stefan Ansgar Strewe (prawiznik)
 • prof. dr. Arnd Uhle (uniwersitny profesor)

 
Zastupjerjo powołanskich sudnikow:

 • Cornelia Schönfelder (čłonstwo wotpočnje)
 • Franz Taraschka (sudnik na financnym sudnistwje)
 • Tom Herberger (direktor hamtskeho sudnistwa w Torgauwje)
 • Klaus Kühlborn (předsydowacy sudnik na krajnym sudnistwje w Lipsku)
 • Susanne Luderer (sudnica na Wyšim krajnym sudnistwje w Drježdźanach)

Zastupjerjo dalšich čłonow:

 • prof. dr. Frauke Brosius-Gersdorf (uniwersitna profesorka)
 • Stephan Thuge (ordinariatny rada)
 • prof. Constanze Geiert (docentka na wysokej šuli)
 • dr. Beatrice Betka (prawiznica)

Marginalspalte

© Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen