1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

pozicija (stejišćo) a zestajenje sudnistwa

Wustawowe sudnistwo je dźěl prawodawniskeje mocy, jeho sudnicy su njewotwisni a jeničce zakonjej podrjadowani (podćisnjeni). Zdobom pak je wone tež organ wustawy, kotryž steji runoprawnje pódla Krajneho sejma a Statneho knježerstwa. Wuraz tuteje runoprawosće je mjez druhim, zo su jeho rozsudy zawjazowace za wšitke dalše wustawowe organy, zarjady a sudnistwa a zo nabudu we wěstych padach zakonsku móc.

sydarnja Wustawoweho sudnistwa Swobodneho stata Sakskeje

sydarnja Wustawoweho sudnistwa Swobodneho stata Sakskeje
(© fotograf: Ingo Jung)

Wustawowemu sudnistwu přisłuša dźewjeć sudnikow a samsna ličba zastupjerjow. Woni so wot krajneho sejma na namjet statneho knježerstwa abo prezidija krajneho sejma z wjetšinu dweju třećin jeho čłonow na dźewjeć lět wola. Wotsadźenje abo pušćenje ze zastojnstwa je jeničce móžne po předpisach, płaćiwych za sudnikow w krajnej słužbje.  

Pjećo z wustawowych sudnikow, mjez nimi prezident a wiceprezident kaž tež jich zastupjerjo dyrbja być powołanscy sudnicy, za dalšich sudnikow tute wuměnjenje njepłaći. Zastojnstwo wustawoweho sudnika pak njehodźi so w žanym padźe zjednoćić z přisłušnosću ke někajkejžkuli zakonje dawacej korporaciji abo knježerstwu na runinje zwjazka, kraja abo Europskeje unije, k Zwjazkowemu wustawowemu sudnistwu abo Europskemu sudnistwu.

 

Marginalspalte

© Verfassungsgerichtshof des Freistaates Sachsen